eklektyczna konsolka dębowa z XIX w

Konsolka dębowa, XIX w. eklektyczna. Politura mat.

konsola (fr. console), (rys. I 11./26), 1. stół przy­ścienny wsparty na jednej, dwóch lub czterech no­gach, często też na bogato rzeźbionej podstawie, z tyłu nie opracowany, przykryty najczęściej blatem marmurowym lub stiukowym; k. wsparte na jednej lub dwóch nogach przymocowywane były na stałe do ściany; należały do mebli luksusowych, przeważ­nie bogato dekorowanych; ustawiane byty w pomieszczeniach reprezentacyjnych między oknami w po­łączeniu z lustrami; służyły do ustawiania zegarów, wazonów itp.; pojawiły się w k. XVII w. we Francji i Włoszech, gdzie początkowo k. oznaczała poręcz fotela lub blat stołu; popularne w XVIII w.; wykony­wane przeważnie parami. 2. dekor. postument, pod­stawa pod rzeźbę, wazon, zegar itp., ustawiany na tle ścian lub w niszach.
źródło: Izydor Grzeluk SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY MEBLI, WARSZAWA 1998